FORVIRRING I VL

På tirsdag kunne vi lese over hele forsiden at "Politikerne kan spare 750 millioner. Hvorfor sier de nei?" Dette ble fulgt opp med "Bilen gir 52 milliarder" neste dag. Første dagen var relativt edruelig, og en rapport fra TØI var grunnlaget for oppslaget. Aarebrot fortalte om hvorfor dette ikke går - "Folk vil bevege seg nå og hvor de vil". Neste dag er det altså bilen som lukrativ melkeku som er vinklingen. Selvfølgelig har de da fått hjelp av Opplysningsrådet for Veitrafikken. Her går det i ball, for hva slags organisasjon er dette? Fra nettsidene deres kan vi enkelt lese: "Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for at veitrafikken skal kunne avvikles på en mest mulig effektiv, rasjonell, trafikksikker og miljøeffektiv måte. Vi arbeider for reduserte bilavgifter og bedre standard på veinettet." Da er det kanskje ikke noen bombe at denne gjengen - populært kalt asfaltgeriljaen - er glad i bilen og veinettet. Hva om VL kunne vært litt kritiske (slik de vanligvis er), og gått veitrafikken litt etter i sømmene. Her er noen forslag:

Vi lever i en tid der en skal tallfeste alt, og strekpunktene overfor viser at det ikke er så lett. På verdensbasis mister en million mennesker livet på i biltrafikken. Hva om vi heller ser litt på verdier, og stiller spørsmål om hva slags samfunn vi vil ha? Hvorfor må veldig mye mat fraktes jorda rundt før den blir spist? Hvorfor er vi blitt så seriøst avhengige av transport i alle former? Er det bedre veier som fører til Guds rike? Er dashbordet blitt vår tids alter? Det er nok å ta fatt på kjære VL, og å være mikrofonstativ for OFV er ingen god start...

Lars Verket
Homo Ludens

Leserinnlegget ble trykket i Vårt Land 19.12.2006.

Tilbake til drypp.no