Når naudan skaper lovene

Tusen takk til Rune Øidne Reinertsen som satte ord på den ukulturen som er på innseiling i kystlivet vårt. Tre etasjers tupperware i millionklassen, testestoronførte skjærgårdsjeeper og unger på vill fart i småbåter overser nå glatt lovverket. Regler er erstattet av tykkelsen på lommeboka, og godt hjulpet av markeringskåte politikere kaller de sin egoistiske oppførsel for opprør. I bunn og grunn er det nå markedet som skal bestemme lover og regler til sjøs. Dermed blir det nadan som skaper lovene, gjennom å bryte de…

Jeg tror på samme måte som Øidne Reinertsen at dette vil føre til flere ulykker. Dessuten blir det mer ukoselig på sjøen. Jeg bruker skjærgården til å padle i, og det er jo snart livsfarlig i sommermånedene. Tre-etasjers kongene skjønner ikke hvor mye vann de flytter, og vinker triumferende fra flybridgen mens jeg prøver å ikke bli altfor våt… Eller når skjærgårdsjeepen kommer rett i mot i 50 knop bare for moro, og tar en unnamanøver med dertil resulterende hekkbølge, like før kollisjonen er et faktum.

Men, bare vent til vinteren. Da er det denne ukulturen som blir brukt som argument for å gjøre det samme i fjellområdene våre. Motorisert ferdsel gjør livet usikkert for skigåerne, og de som kjører scooterne er ofte hjelpeløse hvis noe går galt. ”Ferd etter evne” er blitt en anakronisme. Nå er det penger og ny motor som gjelder!

Derfor føler jeg et behov for å si i fra: Det er IKKE greit at lover tøyes bare fordi en del bryter de! Lover blir til etter et grundig arbeid, og mange av ”naudan” er enige i opphavet til lovene når de blir forklart. Problemet er ofte at Ole Brum sin oppskrift er rådende: Ja takk – begge deler. Naudan vil nok ha fred, ro og omtanke for andre – men det er bare så altfor lett å velge full fart og gi F i øyeblikket.

Lars Verket
Kristiansand