Perspektiver i miljøkampen

La meg skrive med en gang at jeg i det store og hele er veldig fornøyd med Naturvernforbundets arbeid. Likevel er det grunn til å sette søkelys på et par ting som har skjedd i det siste.

For det første promotering av økologisk vin. Dette har skjedd flere ganger i Natur & miljø, og jeg vil hermed etterlyse grunnen til dette. Alkohol – og økologisk vin inneholder alkohol i like stor grad som annen vin – påfører samfunnet store lidelser og økonomiske tap. For de 200.000 barn som lider under sine foreldres alkoholbruk, må det jo være akkurat det samme om vinen er økologisk eller ikke. For de 12.000 franskmennene som dør hvert år av skrumplever, ville det heller ikke hjulpet om all vinen de har satt til livs var økologisk. Det er alkoholen som gjør vin til en miljøtrussel i vid forstand – og det forandres ikke ved at den er økologisk produsert. Redaksjonen kan da umulig mene at tanks og geværer blir mindre dødelige selv om de lages av resirkulerbart materiale? Hva ville da blitt det neste? Svanemerkede splint-bomber? I min verden blir perspektivene da helt på jordet. Akkurat som Naturvernforbundet kjemper mot utslipp av giftstoffer i naturen, kjemper mange organisasjoner mot at rusgifter skal få ødelegge menneskekroppen. Jeg er fullt klar over at Naturvernforbundet har lite å gjøre i avholdsfolkets leir, men ved å trykke saker med promotering av økovin må det kunne stilles spørsmål ved perspektivene. Kanskje hadde litt mer helhetssyn vært på sin plass? Eller hva med å la være å drite i andres reir?

Det andre gjelder annonser på nett. Mandag 14. juni ble jeg møtt av en annonse for Coca-Cola når jeg gikk inn på www.naturvern.no. Det skjedde like etter at Natur & miljø hadde fokusert på vann. Egentlig skulle det være nok å minne om Coca-Colas bruk av grunnvann i India. Dette henger også sammen med saken over. Da Gro Harlem Brundtland var sjef for WHO gikk hun til angrep på brus-industrien. Både alkohol og sukker-inntak via bl.a brus utgjør store problemer i forhold til folkehelsen.

Ved å anlegge et så dualistisk perspektiv er jeg redd Naturvernforbundet gjør seg selv en bjørnetjeneste. Miljøgifter i naturen er fy-fy, mens forurensning av mennesket får andre ta seg av. Dette er en grei arbeidsdeling, men det jeg ber om er at Naturvernforbundet ikke motarbeider andres arbeid for miljøet.

Dette undergraver nemlig den forståelsen vi alle trenger: At mennesket ER natur!

Lars Verket