Finn livets perle – veier ut av et nedlesset liv

Dette var temaet Korsvei hadde satt opp den 19. september, og det var mange som følte at dette berørte dem. Antagelig enda flere som var så berørt at de ikke fant veien... Det sies jo at vi aldri har hatt så mye fritid, men vi har vel aldri heller hatt det mer travelt?

Av lars@verket.no

Asle Finnseth, en av Korsveis grunnleggere, var innleder på møtet. Hva er så Korsvei? Korsveibevegelsen baserer seg på 4 veivisere:
• Søke Jesus Kristus
• Bygge fellesskap
• Leve enklere
• Fremme rettferdighet
Denne kvelden skulle altså vies den tredje veivisere – å leve enklere. De som er interessert i mer informasjon om Korsvei kan finne dette på hjemmesidene www.korsvei.no.

Finnseth åpnet med: ”Hva betyr det å være Jesu disippel i vår tid?” Han fortalte om hvordan de materielle godene spiser oss. At systemet krever urett. Vi er blitt halvtids vaktmestre i egen maskinpark. Buddha hevdet som kjent at man ikke skal eie mange ting før tingene eier deg. Multitasking – å gjøre mange ting samtidig – brer om seg. Ordet ”fjernvær” er dekkende. Vi er sammen med mennesker som er andre steder. Oftest via mobil, men bredbånd blir også mer og mer vanlig.

Den morsomste, og egentlig mest tragiske, historien fra innledningen var om ”Norsk hagebåtforening”. Medlemmene i denne foreningen er de som har båten i hagen, fordi den er så dyr at de ikke har tid (og råd) til å bruke den. Avdragene gjør at det blir jobb og overtid. Har man tid mangles penger, og har en penger mangler tid…

Vår tid kjennetegnes av at vi ikke lever enkelt, men snarere dobbelt og innviklet. Vår oppmerksomhet kreves overalt, og vi føler oss ikke helt tilstede. Alt er like gyldig, og kan fort bli likegyldig.

Så siterte Finnseth Jesus som sa:
- Rikdom er en heftelse
- Dere gjør godene til Gud, og Gud til gode.
- Jo mer dere drikker, jo tørstere blir dere.

Han avsluttet med 6 punkter som et forslag til å komme litt ut av et nedlesset liv:

1. Å spisse sitt liv

Dette handler om en ny realitetsorientering. Få Jesus som midtpunkt i tilværelsen, og dermed rette proposisjoner på den.

2. Å bli stille

Stillheten er vanskelig å finne i våre liv. Vi er ikke lydhøre for Ham. Sett av et fast sted og tid for å være stille. Bedre med 5 minutter hver dag enn 2 timer hver fjortende dag.

3. Å bli det du er

Dette handler om å bli venner med sin begrensning, å vokse i den. Se at man er avhengig av andre, og lytte til signaler som kroppen gir (hørte jeg stiv nakke?).

4. Å være ett sted av gangen

Fjernværet med blant annet mobiltelefon gjør at vi aldri er helt borte fra hverandre, og dette tar bort en del spenning. Samtidig mister vi fokus på ”å være” der vi er.

5. Å gi bort

Finnseth mente dette var en god måte å drive blasfemi mot Mammon, og anbefalte oss å sette det i system.

6. Å nyte det du har

er mye viktigere enn å dyrke behov for det man ikke har. Finnseth ba oss ta et snøfnugg på tunga, og være rause med klemmer og smil. Kjenne på gleden ved å krumme sine tær.

Det ble en spennende kveld, og mange hadde fått noe å reflektere over. Hvis du synes Finnseth høres spennende ut, så har han skrevet ”Men gleden er et annet sted”, som omhandler kjøpekulturen, troen og oppbruddet. Boken kan bestilles fra Kirkens Nødhjelp, eller for å leve enkelt: Lånes på biblioteket!

Tilbake til drypp.