Bønn for naturLIVET

Kjære far!

Hjelp oss til å se vår sårbarhet.
Velsign oss med ydmykhet,
overfor naturen, og
overfor andre mennesker.

Hjelp oss å sette pris på ditt skaperverk.
Velsign oss med gode naturmøter,
i all slags vær,
i all slags terreng, og
i alle årstider.

Hjelp oss å ta vare på mangfoldigheten.
Velsign oss med visdom, slik at vi;
tar vare på dyr og planter, og
forvalter skaperverket ut fra at alt har egenverdi.

Hjelp oss å se det unike i våre medmennesker.
Velsign oss med flotte menneskemøter, slik at vi kan
dele sorger og gleder,
kjenne fellesskapet, og
nyte samtalen.

Hjelp oss å veilede.
Velsign oss med vei-glede underveis, slik at vi kan være
gode medvandrere,
inspirere, og
endre.

Hjelp oss ut av mammons fangarmer.
Velsign oss med fred og ro, slik at vi unngår
det kommersielle kaoset,
at tingene tar oss, og
markedets marsjfart.

Hjelp oss med uro, rastløshet og angst.
Velsign oss med trygghet, slik at vi kan
nyte stillheten, og
se lyset i mørket.

Hjelp oss til å se vår styrke.
Velsign oss med mot og kraft, slik at
vi bekymrer oss mindre, og
handler mer.

Hjelp oss å tro på kjærligheten.
Velsign oss med tillit og håp, slik at vi
tør å leve i kjærlighet;
Til oss selv
Til andre, og
Til DEG.

Hjelp oss å leve et rikt liv med enkle midler.
Velsign oss med;
GLEDE
GLØD, og
GALSKAP

AMEN

Skrevet av Lars Verket des 2002
Tilbake til nettstedet drypp