Én mulighet

Utbrent.
Brent ut.

Aske.
Ny næring.
Ny blomst.
Nytt liv.

Tent på ny.
Nytent.

Lars Verket mars 2004
Tilbake til drypp