Å sette spor....

Vi følger alle et spor gjennom livet.
Noen følger 4-felts motorvei, andre følger sin egen sti.
Noen ganger er det flatt og fint, andre ganger kupert og kronglete.
Noen spor er gode, andre vonde.
Alle sporene preger vårt liv.
Glede, sorg, forelskelse og angst er alle sammen deltagere på livets vei.
På stranda, i gjørma og på snøen kan vi følge andres spor.
Det er ikke så lett.
Enten er vi for små, og det blir for langt mellom skrittene.
Eller vi er for store, og passer ikke inn i sporene.
Noen spor er tunge, med dype avtrykk.
Andre er lette, nesten usynlige.
Alle er vi forskjellige, og lager forskjellige spor.
Noen spor kunne vi vært foruten.
Andre spor er vi stolte av.
Alle er de deler av våre liv.
Vi kan ikke gå de på nytt, men vi kan endre retning.
Holde oss til de sporene vi er stolte av – som er våre egne.
Endre kursen på de spor vi kunne vært foruten.
Det er vårt liv.
Våre spor.
Derfor;
Sett spor!
Dine spor!

Lars Verket februar 2004
Tilbake til drypp