Alkohol og vold

Tusen takk til Ole Lillesvangstu for hans glimrende kommentar på lørdag. Selv om alkohol som årsaksfaktor for vold egentlig er vel kjent, blir ikke det skrevet mye om i nyhetsjournalistikken til vanlig. Hva kan grunnen være til det?
Antagelig henger det sammen med at skadene ved alkoholbruk henger nøye sammen med det totale forbruket. Altså: jo større konsum jo flere skader. I et slikt perspektiv teller også 50 åringers konjakk til kaffen, og venninneklubbens vinkveld. Derfor blir nesten alle delaktige, og det gjør problemkomplekset enda vanskeligere. Alle er en del av løsningen, samtidig som alle er en del av problemet. Så enkelt, og så vanskelig er det.
Jeg er fullt klar over at det også er andre faktorer med i bildet. Men, alkohol utgjør en vesentlig faktor, og er noe hver enkelt kan gjøre noe med! Kanskje Finn Holmer-Hoven går foran med et godt eksempel og kutter vinreklamen på lørdager?

Lars Verket
Tilbake til drypp